Sugjero Projekte
Sugjero nje projekt

Shkolla Qendër Komunitare është ambicja jonë e përbashkët. Keni një ide apo një projekt në dobi të komunetit ose vetë shkollës ku jepni mësim apo marrin mësim fëmijët tuaj?

Na shkruani.

Sugjero nje projekt

Shkolla Qëndër Komunitare është ambicja jonë e përbashkët. Keni një ide apo një projekt në dobi të komunetit ose vetë shkollës ku jepni mësim apo marrin mësim fëmijët tuaj?

Na shkruani.