Projektet tona

Projektet tona

Në këtë seksion do te gjeni projekte të ndryshme që zbatohen në sistemin e arsimit parauniversitar në nivel ndërkombëtar, në nivel kombëtar, në nivel lokal apo në nivel shkolle si p.sh.:

  • eTwinning
  • Projekti TEAVET, Erasmus+
  • Bëjmë detyrat e shtëpisë
  • Klasat sportive
 

Gjithashtu do  të publikohen dhe projektet e sugjeruara nga vetë mësuesit në ndihmë të zhvillimit të sistemit arsimor.

 

Projektet tona

Në këtë seksion do te gjeni projekte të ndryshme që zbatohen në sistemin e arsimit parauniversitar në nivel ndërkombëtar, në nivel kombëtar, në nivel lokal apo në nivel shkolle si p.sh.:

  • eTwinning
  • Projekti TEAVET, Erasmus+
  • Bëjmë detyrat e shtëpisë
  • Klasat sportive
 

Gjithashtu do  të publikohen dhe projektet e sugjeruara nga vetë mësuesit në ndihmë të zhvillimit të sistemit arsimor.