Njoftim për kualifikimin e mësuesve

Provimi me shkrim për kategoritë e kualifikimit të mësuesve në sistemin arsimor parauniversitar për vitin 2018 do të zhvillohen, më datën 21.04.2018, ora 10-12.30, në Tiranë, në mjedise të planifikuara nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit. Programet e kualifikimit të vihen në shërbim të mësuesve kandidatë nga DAR/ZA-të. Programet mund të gjenden edhe në faqen […]