Material në ndihmë të mësuesit lidhur me vlerësimin e vazhduar të nxënësit

Vlerësimi për të nxënë shpesh quhet vlerësim formues dhe është vlerësim që mbledh të dhëna dhe dëshmi rreth të nxënit të nxënësve gjatë procesit të të nxënit. Ky lloj vlerësimi mundëson që mësuesi të identifikojë pikat e forta të nxënësve, problemet dhe vështirësitë që ata kanë dhe të japë reagime të menjëhershme të cilat i […]

Njoftim për botim të artikujve në revistën pedagogjike

Të nderuar bashkëpunëtorë dhe të interesuar për të botuar në Revistën Pedagogjike, IZHA, Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj për numrin e ri të Revistës Pedagogjike. Revista pedagogjike është botim i Institutit të Zhvillimit të Arsimit me ISSN 0304-3509. Fokusi i revistës në këtë numër është “Mirëqënia e fëmijëve dhe të […]