Adresim problemeve të mbartura : Mbyllim klasat kolektive në fshatra

Klasat kolektive janë një realitet ndër vite për të cilin asnjë ministër arsimi nuk ka guxuar të flasë. Ministrja Lindita Nikolla ka marrë angazhimin për të folur dhe vepruar mbi një fenomen i cili duhet reduktuar në arsimin shqiptar. Pas një viti angazhimi, pasi u testuan nxënësit për aftësitë në shkrim-lexim dhe në bazë të […]

Arsim gjithëpërfshirës : Mbi 700 mësues ndihmës për nxënësit me aftësi ndryshe

Fëmijët që kanë nevoja të veçanta kanë të drejtë të shkollohen, ndaj mësuesit ndihmës për ta janë një domosdoshmëri. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve këtë fenomen shqetësues ndër vite është përpjekur ta kthej në një prioritet. Ndaj mësuesit ndihmës nga një koncept i panjohur deri në vitin 2013 sot janë një realitet i gjithëpranuar. […]

Mësues cilësor për nxënësit në shkolla : Punësime nga portali “Mësues për Shqipërinë”

Në shkolla po rekrutohen mësuesit më të mirë për të mësuar nxënësit shqiptarë. Kjo falë zbatimit të portalit “Mësues për Shqipërinë” i cili tashmë i kthyer në një instrument ligjor, po vepron me transparencë dhe meritokraci duke larguar nga sistemi lidhjet miqësore, korrupsionin dhe politikën. Janë qindra dëshmi të mësuesve që sot janë në sistem […]