Konferenca “Promovimi i organizimit të mësimit me dy orë të njëpasnjëshme”.

Në datën 6 tetor 2018, ora 09:00. Insitituti i Zhvillimit të Arsimit zhvilloi konferencën “Promovimi i organizimit të mësimit me dy orë të njëpasnjëshme”. Qëllimet e kësaj konference Kjo konferencë kishte për qëllim: të evidentojë dhe të shpërndajë përvoja pozitive të mësuesve në shkollë, lidhur me zhvillimin e mësimit me dy orë të njëpasnjëshme; të […]