Ankesat e mësuesve


Ankesat e mësuesve

Keni një ankesë lidhur me procesin e menaxhimit në ambientin arsimor ku punoni? Jeni të shqetësuar për mbarëvajtjen e punës në shkollën Ku ushtroni profesionin e shenjtë tëmësuesit? Për ankesa të
natyrave të ndryshme, kjo
hapësirë Ju krijon mundësinë
e shprehjes shpejt,
drejtpërdrejt dhe pa
burokraci të shqetësimit Tuaj.